bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

        


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej
i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie
w ujednoliconej formie pewnych danych.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia
  • z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Roman Wawrzyniak
Publikacja dnia: 13.12.2016
Podpisał: Roman Wawrzyniak
Dokument z dnia: 11.04.2014
Dokument oglądany razy: 66 651