bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie zamówienia- Remont korytarzy parteru budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43 - Etap II

Zamówienia publiczne

2019
 1. Zespół Szkół Technicznych: Remont korytarzy parteru w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43.
 • Ogłoszenie o zamówieniu pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia docx
 • Projekt koncepcji wystroju wnętrza pdf
 • Remont korytarzy_ZST - przedmiar robót pdf
 • Wykaz robót budowlanych docx
 • Wzór oferty na roboty budowlane - formularz ofertowy docx
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx
 • Wykaz osób docx
 • Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
  zasobów docx
 • Wzór umowy docx

 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2019 r. - pdf
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2019 r. - pdfOpublikował: Roman Wawrzyniak
Publikacja dnia: 12.06.2019
Podpisał: Roman Wawrzyniak
Dokument z dnia: 12.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 610