bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe postępowanie - Pracownia robotyki

Zamówienia publiczne

2020

Zespół Szkół Technicznych: Remont parteru Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43 - sala komputerowa tca

 1. Ogłoszenie o zamówieniu pdf
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia docx
 3. Przedmiar robót pdf
 4. Koncepcja budowlana pdf
 5. Wzór oferty na roboty budowlane - formularz ofertowy docx
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf
 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx
 8. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx
 9. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji
  niezbędnych zasobów docx
 10. Wzór umowy docx

  

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.04.2020 r. pdf
 • Powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 17.04.2020 r. pdf
 • Wzór umowy z dnia 17.04.2020 r. docx
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2020 r. pdf
 • Powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 22.04.2020 r. pdf
 • Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 22.04.2020 r. pdf
 • Dodatkowe wymogi zamawiającego do SIWZ z dnia 22.04.2020 r. pdf
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 27-04-2020 r. pdf
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 28.04.2020 r. pdfOpublikował: Roman Wawrzyniak
Publikacja dnia: 28.04.2020
Podpisał: Roman Wawrzyniak
Dokument z dnia: 12.04.2014
Dokument oglądany razy: 8 774