bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dokumenty szkolne

 1. Statut Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych - pdf
 2. Statut Zespołu Szkół Technicznych - pdf
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej - pdf
 4. Regulamin Krytej Pływalni "DELFIN" - pdf
 5. Regulamin pracy - pdf
 6. Regulamin wynagradzania za pracę - pdf
 7. Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników niebędących
  nauczycielami - pdf
 8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - pdf
 9. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlanem o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000€ - pdf
 10. Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych - pdf
 11. Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem - pdf
 12. Pliki do probrania:
  logo ZST - cdr    png       logo DELFIN - cdr    png Opublikował: Roman Wawrzyniak
Publikacja dnia: 05.03.2024
Podpisał: Roman Wawrzyniak
Dokument z dnia: 12.12.2016
Dokument oglądany razy: 4 612